Distribucija

Način da unapredite svoje poslovanje

Našim partnerima pružamo visokokvalitetnu uslugu distribucije i logistike koja obezbeđuje rast prometa, poboljšanje zastupljenosti na tržištu i smanjenje troškova. Distributivnu uslugu vršimo sa preko 120 dostavnih vozila različitih kapaciteta, 7 dana u nedelji i u roku od 24h od dobijanja naloga.

Prodajne aktivnosti sprovodi više od 200 komercijalista i merčendajzera na terenu, uz pomoć mobilne platforme koja omogućava širok spektar funkcionalnosti prodajnih i marketinških alata.

Posvećenost uspehu naših klijenata uz kontinuirano uvođenje tehnoloških unapređenja i inovacija predstavlja našu glavnu konkurentsku prednost.

Distribucija