IT okruženje

U cilju poboljšanja svakog segmenta našeg poslovanja koristimo inovativna i napredna IT rešenja:

  • Rešenje za mobilno poručivanje terenskih komercijalista
  • Sistem za upravljanje magacinskim poslovanjem (WMS)
  • Sistem za upravljanje transportom (TMS)
  • Sistem za upravljanje i podršku poslovanju (ERP)
  • Sistem za poslovno izveštavanje (DWH/BI)
  • Rešenje za elektronsku razmenu dokumenata (EDI)

Arhitektura informacionog sistema projektovana je i implementirana tako da garantuje kontinuitet poslovanja:

  • Obezbeđena je redundantna IT oprema i redundantne internet veze
  • Korišćene su IT komponente visoke raspoloživosti i pouzdanosti
  • Vrši se replikacija ključnih poslovnih aplikacija

Interni IT tim, sastavljen od iskusnih profesionalaca, u saradnji sa eksternim partnerima obezbeđuje podršku poslovnim procesima 365x24x7.