Distrubicija štampanih medija

Centrosinergija je jedini distributer štampe koji vrši distribuciju na celoj teritoriji Srbije. U svom distributivnom portfoliju imamo aktuelna izdanja svih izdavačkih kuća koje posluju na našem tržištu i u svakom momentu više od 650 aktuelnih naslova u prodajnim mestima koja snabdevamo. Distribuciju štampe naša vozila vrše 365 dana u godini.

  • Kupcima pružamo mogućnost izbora naslova za svako prodajno mesto pojedinačno ili za određenu grupaciju prodajnih objekata
  • Planiramo optimalne količine štampe za svako prodajno mesto, na osnovu istorije prodaje i podataka o remitendi, čime ostvarujemo dobru snabdevenost maloprodajnih objekata
  • Imamo uspostavljenu redovnu komunikaciju tiražne službe i odgovornih lica iz prodajnih mesta
  • Omogućavamo elektronsku razmenu dokumenata – prenos podataka o zaduženjima iz našeg informacionog sistema direktno na POS terminale svakog prodajnog mesta
  • Pakovanje štampe vršimo uz pomoć „pick-by-light“ tehnologije
  • Vršimo kontinuiranu kontrolu planiranog i isporučenog tiraža
  • Svakodnevno vršimo povrat i obradu remitende sa prodajnih mesta
  • Našim kupcima je na raspolaganju B2B onlajn portal na kojem mogu da prate sve relevantne parametre vezane za prodaju novina u svojim maloprodajnim objektima.