Menadžment trening program

Menadžment trening program

Menadžment trening program (MTP) osmišljen je i počeo sa realizacijom 2017. godine. Prvenstveni cilj MTP je da izgradimo naše buduće lidere od mladih ljudi bogatih obrazovanjem i individualnim potencijalima. Na kvalitete koje su sobom doneli, Centrosinergija, zaposlenima kroz ovaj Program, treba da omogući da steknu praktična znanja, iskustvo, veštine i da izgradi lidere po svojoj meri.

MTP je, u skladu sa našim razvojnim planovima, pre svega namenjen apsolventima i diplomcima Saobraćajnog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Fakulteta organizacionih nauka – mladim i ambicioznim ljudima spremnim za dalje učenje i rad na sebi. Kandidati prolaze složen proces selekcije koji podrazumeva testove ličnosti, inteligencije, motivacije i stručnih znanja. Najboljima nudimo zasnivanje radnog odnosa u Centrosinergiji i ulazak u Program koji im pruža mogućnost da steknu veštine, znanja i iskustvo neophodno za rad na menadžerskoj poziciji u oblasti distribucije i logistike.

Menadžment trening program počinje obukom za rad u svim sektorima u kompaniji, a nastavlja se specijalizacijom u pojedinim oblastima, u skladu sa profilom polaznika. Ovakav način sticanja praktičnih znanja smatramo privilegijom mladih koja treba da im omogući da jednoga dana, kada se nađu na visokim menadžerskim pozicijama, budu sposobni da razumeju značaj svih procesa u kompaniji i njihove međuzavisnosti, što je jedan od preduslova za mogućnost strateškog razmišljanja i sagledavanje „šire slike“. Polaznicima su na raspolaganju mentori, vrhunski sručnjaci u određenim oblastima, sa kojima je komunikacija pre svega otvorena i iskrena. Istovremeno, i Program i naši novi mladi saradnici su dočekani pozitivno u celoj kompaniji. Na taj način kreirano je podsticajno okruženje za sve njihove ideje, inicijativu i odvažnost da ono što smatramo činjenicama dovode u pitanje. Osim sticanja praktičnih znanja kroz svakodnevno poslovanje i projekte, polaznici programa prolaze i različite edukacije sa ciljem sticanja znanja koja su nova i za kompaniju i za njih, i menadžerskih veština i alata, kako bi u narednom periodu oni bili nosioci razvoja.

Jedan od glavnih ciljeva Programa jeste integrisanje akademskog znanja koje su polaznici stekli na studijama s profesionalnim iskustvom. U skladu s tim, od polaznika se očekuje inicijativa u deljenju sugestija, kontinuiranom postavljanju pitanja i razmatranju procesnih postupaka. Iz tih razloga se radi na razvijanju veština potrebnih za preuzimanje menadžerskih uloga u kompaniji.

Dodatne edukacije odnose se upravo na sticanje menadžerskih veština, a od polaznika se očekuje plasiranje znanja i profesionalni stav koji odgovara poziciji menadžera. Menadžerske veštine polaznici usvajaju od vrhunskih menadžera koji su im dodeljeni kao mentori tokom trajanja programa. Uz to, polaznici stiču i znanja iz prakse, tj. imaju prilike da se upoznaju sa realnim procesima i situacijama u industriji.

Posebno značajna odlika MTP-a odnosi se na komponentu individualnog plana razvoja karijere polaznika i ubrzani početak karijere u oblasti logistike i distribucije. Od inicijalnih koraka, program je orijentisan na usaglašavanje potreba kompanije i polaznika. U skladu s navedenim, polaznici se tokom programa upoznaju sa svim relevantnim procesima rada.

Prvi MTP organizovan je 2017. godine. Svi polaznici prvog MTP-a diplomirali su na Saobraćajnom fakultetu. Krenuli su od pozicije Saradnika u logistici. Danas su, na osnovu svojih interesovanja, rezultata i potreba kompanije, raspoređeni na radna mesta Specijalista za plan i analizu poslovanja, Nikola Jokanović, i Specijalista u Logistici, Nenad Nedeljkov. Po završetku drugog MTP-a, 2018. godine, koleginica Milina Petrović sa Ekonomskog fakulteta počela je da radi u kompaniji na radnom mestu Saradnik u finansijama. U okviru trećeg MTP-a, organizovanog 2019. godine, svoje mesto u kompaniji pronašle su koleginice Jelena Stojković, na radnom mestu Prodajni analitičar i planer i Marija Jandrić, Saradnik za plan i analizu poslovanja. U Ogranku logistike, na mestu Saradnik u Logistici, pridružio nam se kolega Stefan Milinković.

Nikola Jokanović

Generacija 1

Najveća prednost Menadžment trening programa u Centrosinergiji je to što sam dobio priliku da prođem kroz različite oblasti rada i pronađem mesto gde će moj doprinos biti najveći. U toku prvih godinu dana rada upoznao sam celokupan proces rada: ljude koji razvijaju sistem, ali i one koji čine da on funkcioniše tako što svaki dan pakuju i odvoze robu na preko 18.000 lokacija. Po prelasku u Sektor operacija specijalizovao sam se za izrađivanje različitih vrsta finansijskih i logističkih izveštaja, zatim izveštaja prodaje, uspešnosti poslovanja i različitih projekcija u cilju optimizovanja i poboljšanja celokupnog rada. Sagledavanjem svakodnevnih procesa i operacija unutar kompanije i lancu distribucije, odgovornost Sektora operacija je objedinjavanje i seobuhvatna analiza kvantitativnih i kvalitativnih podataka koji čine temelj za donošenje dobrih poslovnih odluka. U tom cilju neizostavna je svakodnevna saradnja sa različitim sektorima kao što su Sektor prodaje, Distributivni centar, Sektor Transporta, Sektor Informacionih tehnologija i svim drugim kolegama gde deleći različita znanja i radeći u istom cilju, doprinosimo napretku kompanije i dugoročno uspešnim rezultatima. Svake godine našem timu se pridruže novi mladi i ambiciozni ljudi, a iskustvo i znanje koje svakim danom uvećavamo neizostavni je i najveći kapital naše firme. Svi mi zajedno činimo Centrosinergiju uspešnom, a naše okruženje prijatnim mestom za rad.

Nenad Nedeljkov

Generacija 1

U toku master studija, bez poslovnog iskustva, prijavio sam se za Menadžment trening program, prošao kroz zahtevnu selekciju i bio izabran među mnogobrojnim prijavljenim kandidatima. Prošao sam edukaciju po sektorima Censtrosinergije. Mentori u okviru svakog sektora su bili maksimalno posvećeni i nesebično su svoja znanja i iskustva prenosili. Ono što bih posebno izdvojio je da se u okviru MTP, pored teorijske obuke, fokus stavlja i na praktičnu, što je podrazumevalo učestvovanje u analizama, projektima i rešavanju realnih problema u logistici.
Nakon što sam kroz Menadžment trening program stekao dodatna znanja i određeno iskustvo, započeo je dinamičan i izazovan period rada koji podrazumeva stalnu komunikaciju sa principalima i kolegama iz ostalih sektora koji su povezani sa sektorom logistike. Analize, projekti i realni problemi u logistici su postali obimniji, složeniji i zanimljiviji i umnogome doprinose da razvijam sebe u poslovnom smislu. Podrška kolega iz sektora logistike i ostalih sektora je neizostavna i uz pomoć njih svakodnevno se rešavaju mnogobrojni logistički izazovi u našoj kompaniji koja iz dana u dan raste. Zahvaljujući sticanju bogatog iskustva i znanja, verujem da sam na dobrom putu da izgradim sebe i da dostignem visoke poslovne ciljeve u našoj kompaniji.

Marija Jandrić

Generacija 3

Za Menadžment trening program u Centrosinergiji sam saznala u toku osnovnih studija i pored toga što nisam bila upoznata sa samom kompanijom, privukao me je ozbiljan i odgovoran pristup čitavom programu, za koji smatram da je sjajna prilika za otpočinjanje profesionalne karijere. Širok spektar poslova, upoznavanje sa svim procesima kompanije kroz različite sektore, porodičan duh organizacione kulture i međuljudskih odnosa kao i veoma stručno mentrostvo doprinose utisku da je prijavljivanje za ovaj program bila prava odluka. Najveća prednost dobro sprovedenog Menadžment trening programa jeste mogućnost pronalaska i daljeg usavršavanja u oblasti gde su vaši potencijali maksimizirani, što sam i sama iskusila pridruživanjem Sektoru operacija. Kroz praćenje i kreiranje različitih izveštaja za sve biznise, projektovanje planova optimizacije, svakodnevne komunikacije sa kolegama iz skoro svih sektora i softvresko praćenje i uvid u sve procese unutar kompanije, Sektor operacija omogućava sagledavanje šire slike, intenzivno objedinjavanje znanja iz različitih oblasti i razvijanje poslovne logike. Disciplina i radne navike koje se neguju u našoj kompaniji značajno utiču na brzo usavršavanje i ovladavanje novim veštinama, neophodnim za dalje napredovanje, što ostavlja slobodan put rasta za vredne i ambiciozne mlade ljude.

Jelena Stojković

Generacija 3

Menadžment trening program u kompaniji Centrosinergija mi je omogućio da svoju profesionalnu karijeru započnem bez prethodnog radnog iskustva, odmah po završetku master studija. Uz stručne kolege iz različitih sektora, a pre svega uz mentora Nikolu Jokanovića (polaznik I generacije MTP-a) upoznala sam svakodnevne procese i operacije unutar jedne uspešne kompanije, način analize i izveštavanja sa velikim bazama podataka kroz različite vrste finansijskih i logističkih izveštaja, upravljanje zalihama. Svoje mesto sam pronašla u Sektoru prodaje, gde se sa svojim timom bavim analizom i planiranjem uspešnosti poslovanja. Uz podršku kolektiva ostvarujemo uspehe koji se temelje na posvećenosti radu, inovativnosti i kompetentnosti.

Centrosinergija je pravi izbor za mlade ljude željne praktičnih znanja, novih veština i usavršavanja uz pomoć vrhunskih stručnjaka i okruženja koje vas motiviše da budete svakim danom sve bolji kao što je i sama kompanija.