Logistika

Skladištenje, komisioniranje, pakovanje, transport

Vreme klasične logistike i distribucije sa visokim troškovima i niskom efikasnošću je završeno. Savremeni trendovi u poslovanju i njihova dinamičnost nameću potrebu za konstantnim praćenjem i unapređivanjem sistema pružanja usluga, kako poslovnim partnerima, tako i potrošačima. Aktivnom evaluacijom ovih trendova i potreba, Centrosinergija je razvila novi model distributivno-logističke patforme.

Naša inovativna distributivno - logistička platforma inicijalno je bazirana na distribuciji štampe i robe široke potrošnje na mrežu kioska Moj Kiosk, a zatim proširena na druge maloprodajne mreže. Robom iz našeg portfolija trenutno snabdevamo preko 18.000 maloprodajnih objekata.

Distributivno - logistička platforma čini upravljanje procesima mnogo efikasnijim, a najbitnije prednosti se ogledaju u sledećem:

• Sinergija štampanih medija, SIM i Bus Plus kartica i dopuna, cigareta, baterija i FMCG proizvoda
• Totalna pokrivenost nacionalnog tržišta
• Povećana frekvencija isporuke
• 99,9% isporuka u zahtevano vreme, u zahtevanim količinama
• Iskustvo isporučivanja na preko 18.000 maloprodajnih mesta
• Broj jedan distributer kioscima, među top 3 distributera za ostale maloprodajne objekte