Logistika

Skladištenje, komisioniranje, pakovanje, transport

Novi model distributivno-logističke platforme

Vreme klasične logistike i distribucije sa visokim troškovima i niskom efikasnošću je završeno. Neophodno je pratiti nove trendove koji se baziraju na manjim troškovima, a povećanoj efikasnosti. Ovaj trend i potrebu je prepoznala i Centrosinergija i razvila

Novi model distributivno-logističke platforme

Naša inovativna distributivno - logistička platforma inicijalno je bazirana na distribuciji štampe i robe široke potrošnje na mrežu kioska Moj Kiosk, a zatim proširena na druge maloprodajne mreže. Robom iz našeg portfolija trenutno snabdevamo preko 18.000 maloprodajnih objekata. Sa više od 260 vozila obezbeđujemo transport dobara, sa maksimalnom pokrivenošću cele teritorije Srbije, svakog jutra, 7 dana nedeljno, 365 dana godišnje, prelazeći 11.500.000 kilometara godišnje.

Distributivno - logistička platforma čini upravljanje procesima mnogo efikasnijim, a najbitnije prednosti se ogledaju u sledećem:

  • Sinergija štampe, cigareta, SIM kartica i Bus Plus kartica
  • Totalna pokrivenost nacionalnog tržišta
  • Povećana frekvencija isporuke
  • 99,9% isporuka u zahtevano vreme, u zahtevanim količinama
  • Iskustvo isporučivanja na preko 18.000 maloprodajnih mesta
  • Broj jedan distributer kioscima, među top 3 distributera za ostale maloprodajne objekte
  • B2B portal za izveštavanje kupaca i principala