Transport

Naša transportna flota formirana je od 115 vozila nove generacije, sa tri vrste pogonskih goriva (CNG-BMB ekološka vozila, ED i KPG), različitih kapaciteta, čime se omogućava racionalna iskorišćenost tovarnog prostora i sigurnost robe.

Vozila su opremljena savremenim GPS sistemima za praćenje, rutiranje i optimizaciju broja pređenih kilometara. Primenom jedinstvenih softvera omogućeno je praćenje kretanja vozila, pređena kilometraža, potrošnja goriva 24/7, kao i optimizacija rasporeda transportnih ruta sa ciljem minimizacije transportnih troškova i maksimizacije efektivnosti realizovanja isporuka.

Pored tih softvera, koristimo i TMS (Transport Management System), platformu koja nam omogućava efikasno i „realtime“ praćenje realizacije utovara, transporta i istovara od strane vozača ka krajnjim kupcima.

Položaj cross-dock centara je projektovan tako da obezbeđuje kraće relacije na mikro linijama, čime se smanjuju troškovi i ubrzava isporuka.

Niži troškovi transporta, brza i tačna dostava robe su zaštitni znak naše distributnivno-logističke platforme.