Podaci o firmi

Centrosinergija D.O.O. Beograd
Milutina Milankovića 19
11070 Novi Beograd
office@centrosinergija.rs

Osnovni podaci

Matični broj: 20734973
PIB: 107063820
Šifra delatnosti: 4941

Bankarski računi

Broj tekućeg računa Naziv banke
275-10224607170-40Societe Generale Banka Srbija
105-51857-46Aik banka
265-1110310000078-56Raiffeisen banka Srbije
170-30024163000-31UniCredit Bank Srbija
325-9500700033912-18OTP banka
160-365848-87
Banca Intesa