Socijalna i društvena odgovornost

Organizaciona kultura naše kompanije zasniva se na uvažavanju, posvećenosti radu, poštovanju poslovnih partnera, kolega, kao i na negovanju i isticanju individualnih ljudskih vrednosti, što zajedno sa odgovornošću kompanije stvara organizacionu klimu u kojoj je briga o zajednici individualni i opšti prioritet.


Čep za hendikep

Naši zaposleni su sa radošću dočekali uključenje kompanije u akciju Čep za hendikep koja podrazumeva dobrovoljno sakupljanje plastičnih čepova sa pet - ambalaže i njihovu dalju distribuciju kompanijama koje se bave reciklažom tvrde plastike, a u svrhu obezbeđivanja novca za nabavku ortopedskih pomagala namenjenih osobama sa invaliditetom.

Pomoć deci iz prihvatilišta u Beogradu

Modna agencija „Fabrika“ je u prethodne dve godine organizovala modne revije, a sav prihod od dobrotvornih priloga je otišao deci iz prihvatilišta u Beogradu. Tri revije ove modne agencije smo i mi podržali i na ovaj način se uključili u pomoć i nadamo se rešili makar mali deo njihovih problema.

Pomoć deci iz Zvečanske

Moj kiosk grupa je u toku prethodne dve godine, pored već navedenih pomoći, uputila u par navrata i novčanu pomoć najmlađim članovima društva koji su iz mnogih, njima nepoznatih, razloga, u nemogućnosti da ostanu u svojoj prirodnoj porodici. Dakle, pomoć je upućena Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – deci iz Zvečanske.

Podrška fondaciji za pomoć mladim talentima grada Beograda

Osim brige o svojim zaposlenima i okruženju u kom posluje, Moj kiosk grupa se trudi da na društveno odgovoran način brine i o onima kojima je pomoć neophodna. Budući da su u našoj kompaniji visoko cenjene ljudske i profesionalne vrednosti, obrazovanje, trud i rad pojedinaca, mi smo sa velikim zadovoljstvom finansijski pomogli Fondaciju za mlade talente grada Beograda. Kako smatramo da je veoma bitno podržati znanje i talenat učenika, studenata i mladih ljudi koji se ističu u naučnom, umetničkom i stvaralačkom radu, a slabijeg su materijalnog stanja, rado smo se odazvali pozivu, te ćemo i ubuduće nastaviti da pomažemo, kako finansijski, tako i savetima, oslanjajući se na savetodavno telo naše organizacije.

Članstvo u društvu za podizanje Hrama Svetog Save na Vračaru

Naša kompanija je postala član Društva za podizanje Hrama Svetog Save na Vračaru i tako se pridružila sprovođenju plemenite ideje o izgradnji Hrama koji je istorijska, kulturna i nacionalna vrednost Srbije. Društvo je prošle godine obeležilo 120 godina od osnivanja i sve to vreme je posvećeno ideji izgradnje velike srpske svetinje i obeležja Beograda. Kao član Društva, naša kompanija će učestvovati u realizaciji njihovog godišnjeg plana i programa i u toku kalendarske godine doniraće sredstva u vrednosti od 2.000.000,00 dinara.

Pomoć nastradalima od poplava

Poslovni sistem Moj Kiosk Group, u okviru kojeg posluje Centrosinergija, od prvog dana prirodne katastrofe koja je zadesila našu zemlju u maju 2014. godine aktivno je učestvovao u pomoći nastradalima od poplava. Vozni park Centrosinergije je ustupljen na korišćenje za prevoz humanitarne pomoći, opreme i ljudi po celoj teritoriji Srbije. Osim navedenog, kompanija je donirala tri miliona dinara za pomoć ugroženima.

Za naše zaposlene iz ugroženih područja, koji su pretrpeli štetu tokom poplava, izdvojili smo dodatna sredstva i pomogli smo im da prebrode taj težak period.

U okviru kompanije organizovali smo akciji prikupljanja pomoći postradalima, a koja je imala odličan odziv i u koju su se uključili svi zaposleni u skladu sa svojim mogućnostima. Pomoć je obuhvatala novčana sredstva, nabavku osnovnih životnih namirnica i sredstva za higijenu.

Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom

U sklopu društvene odgovornosti, Centrosinergija podržava i program zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Verujemo da je neophodno da svaka kompanija na ovaj način da svoj doprinos kako bi se ova kategorija stanovništva na ravnopravnim osnovama uključila u društvo, a jedan od najvažnijih segmenata je, svakako, omogućavanje ostvarivanja prava na rad i prava na napredovanje u karijeri.

Reciklaža

Očuvanje životne sredine je jedan od bitnih postulata našeg poslovanja. Upravljanje ambalažnim otpadom je sprovedeno u svim segmentima toka robe u Centrosinergiji. Adekvatnim razdvajanjem ambalažnog otpada po vrstama vrši se priprema za reciklažu. Upotrebom povratne plastične ambalaže eliminisana je potrošnja kartonskih kutija, čime je količina otpada koja se produkuje u lancu snabdevanja višestruko smanjena.

Ekološka vozila

Kao distributerska kuća sa velikim brojem vozila, u cilju unapređenja zaštite životne sredine u svojoj floti koristimo isključivo vozila sa motorima nove generacije EURO 5, u skladu sa zahtevima Evropske unije za smanjenje emisije CO2.

Upotrebom satelitskog praćenja vozila i optimizacijom ruta smanjujemo potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova, čime doprinosimo očuvanju životne sredine.