Očuvanje životne sredine

Reciklaža

Očuvanje životne sredine je jedan od bitnih postulata našeg poslovanja. Upravljanje ambalažnim otpadom je sprovedeno u svim segmentima toka robe u Centrosinergiji. Adekvatnim razdvajanjem ambalažnog otpada po vrstama vrši se priprema za reciklažu. Upotrebom povratne plastične ambalaže eliminisana je potrošnja kartonskih kutija, čime je količina otpada koja se produkuje u lancu snabdevanja višestruko smanjena.

Eko vozila

Kao distributerska kuća sa velikim brojem vozila, u cilju unapređenja zaštite životne sredine u svojoj floti koristimo isključivo vozila sa motorima nove generacije EURO 5, u skladu sa zahtevima Evropske unije za smanjenje emisije CO2.

Upotrebom satelitskog praćenja vozila i optimizacijom ruta smanjujemo potrošnju goriva i emisiju štetnih gasova, čime doprinosimo očuvanju životne sredine.