Briga o zajednici

Organizaciona kultura naše kompanije zasniva se na uvažavanju posvećenosti radu, poštovanju poslovnih partnera, kolega, kao i na negovanju i isticanju individualnih ljudskih vrednosti, što zajedno sa odgovornošću kompanije stvara organizacionu klimu u kojoj je briga o zajednici individualni i opšti prioritet.

Pomoć nastradalima od poplava

Poslovni sistem Moj Kiosk Group, u okviru kojeg posluje Centrosinergija, od prvog dana prirodne katastrofe koja je zadesila našu zemlju u maju 2014. godine aktivno je učestvovao u pomoći nastradalima od poplava. Vozni park Centrosinergije je ustupljen na korišćenje za prevoz humanitarne pomoći, opreme i ljudi po celoj teritoriji Srbije. Osim navedenog, kompanija je donirala tri miliona dinara za pomoć ugroženima.

Za naše zaposlene iz ugroženih područja, koji su pretrpeli štetu tokom poplava, izdvojili smo dodatna sredstva i pomogli smo im da prebrode taj težak period.

U okviru kompanije organizovali smo akciji prikupljanja pomoći postradalima, a koja je imala odličan odziv i u koju su se uključili svi zaposleni u skladu sa svojim mogućnostima. Pomoć je obuhvatala novčana sredstva, nabavku osnovnih životnih namirnica i sredstva za higijenu.

Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom

U sklopu društvene odgovornosti, Centrosinergija podržava i program zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Verujemo da je neophodno da svaka kompanija na ovaj način da svoj doprinos kako bi se ova kategorija stanovništva na ravnopravnim osnovama uključila u društvo, a jedan od najvažnijih segmenata je, svakako, omogućavanje ostvarivanja prava na rad i prava na napredovanje u karijeri.